Lembaga Tabung Haji (TH) sudah mengumumkan agihan keuntungan (hibah / dividen) sebanyak 3.10% kemudian amaun yang dizakatkan untuk tahun kewangan