Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin
Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin

Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin

Posted on

Menerusi Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMKe11), Teras Kedua : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, program SPKR  diteruskan sebagai satu daripada touch point utama Kerajaan yang sentiasa prihatin menjaga kesejahteraan dan mendahulukan kebajikan rakyat.

SPKR adalah satu daripada program  pembasmian kemiskinan luar bandar dalam memastikan kumpulan sasar (miskin dan miskin tegar) boleh meneruskan kelangsungan hidup dengan lebih baik.

Komponen SPKR  meliputi bantuan rumah PPRT, program latihan kemahiran dan program peningkatan gaji yang membentuk suatu pakej nilai tambah bagi memperkasa dan memberi keupayaan kumpulan sasar membentuk jati diri,  menjana gaji sendiri selain mempunyai kediaman yang selamat dan selesa.

Di sini saya berkongsi lebih lanjut mengenai Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT).

Apa Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT)?

Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti hidup family miskin tegar dan miskin dengan mencipta atau membaik pulih rumah untuk menawarkan tempat kediaman yang lebih selamat dan selesa sebagai asas pertumbuhan sesebuah family. eSPKR Permohonan Program

Persyaratan Kesesuaian

Kumpulan sasar PPRT merupakan Ketua Isi Rumah (KIR) miskin tegar dan miskin yang ditentukan berdasarkan Gaji Garis Kemiskinan (PGK) semasa yang berkuat kuasa.

Kriteria kumpulan sasar penerima bantuan PPRT yang perlu merupakan macam ini:

 1. Disahkan sebagai miskin tegar atau miskin yang mendaftar dalam Bank Data Kemiskinan Nasional (e-Kasih) atau
 2. Diperaku dan disahkan perlu oleh Mesyuarat Focus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Daerah (FGD) atau Negeri (FGN) atau jawatankuasa yang setara dengannya di peringkat negeri atau
 3. Diperaku oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam program pembasmian kemiskinan atau
 4. Diperaku oleh jawatankuasa di peringkat Kementerian

Persyaratan Bantuan Bina Baru 

Kemudahan bina baru memberi untuk peserta yang:

 • tak memiliki rumah
 • rumah yang didiami terlalu uzur dan tak selamat didiami
 • tak ekonomik bagi dibaiki
 • mempunyai tanah sendiri (pemilikan penuh) atau
 • pemilikan tanah sebahagian atau dapat kebenaran gunakan tanah daripada Tuan Tanah (tanah atas milik ibu/bapa/adik-beradik/saudara-mara yang memiliki pertalian darah dengan pemohon atau tanah Kerajaan atau tanah wakaf) dengan mengemukakan Borang Kebenaran Gunakan Tanah macam di Lampiran B).

Persyaratan Bantuan Baik Pulih

 • Bantuan diberikan untuk peserta yang memiliki rumah yang uzur atau rosak disebabkan oleh bencana dan masih ekonomik bagi dibaiki.
 • Dapat kebenaran bagi membaik pulih untuk kes menumpang tanah milik orang lain/tanah milik sebahagian/tanah Kerajaan dengan mengemukakan Borang Kebenaran Gunakan Tanah macam di Lampiran B.

Selain memenuhi kriteria-kriteria kesesuaian di atas, kelebihan bantuan diberikan untuk:

 • warga emas
 • orang kurang upaya (OKU)
 • ibu/bapa tunggal yang memiliki tanggungan banyak
 • mangsa bencana yang berskala kecil dan
 • Kelebihan pelaksanaan program merupakan untuk negeri-negeri dan daerah yang memiliki kadar kemiskinan tegar

Syarat Syarat Kelayakan

Bandar Liputan

Bandar liputan PPRT merupakan di bandar luar bandar dan kawasan-kawasan yang sudah diputuskan oleh pihak Kerajaan.

 •  Skop PPRT terbahagi untuk 2 jenis, ialah:

A. Bina Baru

 • Bantuan pembinaan rumah baru untuk penerima yang tak memiliki rumah atau rumah yang didiami terlalu uzur, tak selamat diduduki dan tak ekonomik bagi dibaiki.

B. Baik Pulih

 • Baik pulih melibatkan 3 elemen ini, ialah:
 1. Penyelenggaraan
 2. Penambahbaikan
 3.  Requisition
 • Skop bantuan baik pulih cuma melibatkan komponen-komponen asas sesebuah rumah. (Sila lihat Lampiran A untuk senarai yang dibolehkan).
 • Bahan binaan yang digunakan hendaklah sama atau setara dengan spesifikasi bahan binaan Bina Baru.

Baca juga: Skim Jaminan Kredit Perumahan

Cara Mohon

Mohon PPRT melalui online (online) hendaklah diisi dengan teliti dan terperinci. Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Sila menyediakan informasi berkaitan pemilikan harta / tanah, gaji, foto Kad Pengenalan (depan dan belakang) dan foto rumah semasa (jika terdapat) sebelum hantar mohon.

Kegagalan pemohon bagi melengkapkan butir-butir yang dimahukan dapat menjejaskan mohon.

Sila isi borang di link ini bagi mohon :

Download : Borang Kebenaran Tanah

Informasi Lanjut

Bagi info lanjut, sila lihat saluran ini:

Semoga informasi yang saya kongsikan dapat menolong Korang dalam aktiviti Mohon Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT Online.