Malaysian Economy

Lembaga Tabung Haji (TH) sudah mengumumkan agihan keuntungan (hibah / dividen) sebanyak 3.10% kemudian amaun yang dizakatkan untuk tahun kewangan

Kerajaan Selangor akan mula mengagihkan bantuan RM1,000 menerusi insiatif Selangor Bangkit untuk lebih 9,000 keluarga terkena sebab banjir, seawal hari