Natural Language Processing
Natural Language Processing

Natural Language Processing

Posted on

Pernah dengan mengenai Natural Language Processing tak? Jika tak pernah, izinkan saya kongsikan serba-sedikit.

Natural Language Processing

Natural Language Processing (NLP) merupakan bidang pintar buatan yang membolehkan komputer menganalisis dan memahami bahasa manusia.

Ia di formulakan bagi mencipta software yang menghasilkan dan memahami bahasa melalui semulajadi agar pelanggan boleh melakukan perbualan melalui semulajadi dengan komputer dan tak melalui program bahasa atau bahasa artifact macam Java atau C.

Penggunaan Artificial Intelligence (AI)

Natural Language Processing (NLP) adalah satu daripada cara dalam misi yang lebih besar bagi sektor teknologi ialah gunakan artificial intelligence (AI) bagi membantu cara dunia berfungsi.

Dunia digital sudah terbukti menukarkan ramai kategori syarikat sebab penduduk yang semakin mahir mencari cara baharu bagi berinteraksi melalui online antara satu sama lain dan juga syarikat.

Media sosial sudah metakrifkan semula makna masyarakat; dan cryptocurrency sudah mengubah norma pembayaran digital.

E-commerce pula sudah membina makna baharu dari kemudahan kata dan cloud storage sudah memperkenalkan tahap penyimpanan data yang berbeza untuk massa.

Melalui AI, bidang macam machine learning dan deep learning sudah membuka mata dunia bagi segala kemungkinan yang terdapat.

Machine learning semakin ramai digunakan dalam menganalisis data bagi memahami big data.

Ia juga digunakan dalam program chatbots bagi mensimulasikan percakapan manusia dengan pengguna.

Namun, app ni tak mungkin boleh dilaksanakan tanpa penambahbaikan Natural Language Processing (NLP).

Bagaimana mana Natural Language Processing berfungsi?

Menurut Investopedia, NLP menggabungkan AI dengan linguistik komputer dan sains komputer bagi memproses bahasa dan pertuturan manusia melalui semulajadi.

Prosesnya sudah dipecahkan untuk tiga pilihan.

1. Memahami natural language tersebut

Tugas pertama NLP merupakan bagi memahami natural language yang diterima melalui komputer. Komputer gunakan statistik model bawaan bagi melakukan pengecaman pertuturan yang mengubah bahasa semulajadi untuk program bahasa.

Ianya dibuat dengan memecahkan ucapan baharu yang didengarnya untuk unit kecil dan membandingkan unit in dengan unit sebelum dari ucapan sebelumnya.

Hasil melalui statistik dalam format teks tentukan perkataan dan ayat yang berkemungkinan besar akan disebut.

Tugas pertama ni disebut sebagai proses speech-to-text.

2. Kenalpasti perkataan dan ucapan

Tugas yang kedua disebut sebagai part-of-speech (POS) atau pelucutan jenis kata.

Proses ni melalui asalnya mengenalpasti kata – kata dalam bentuk tatabahasa sebagai kata nama, kata kerja, kata sifat dan lain – lain gunakan satu set peraturan lexicon yang dikodkan ke dalam komputer.

Setelah dua proses ni berlaku, komputer sekarang sedang memahami makna ucapan yang sedang di membuat.

3. Penukaran untuk format teks

Tugas yang ketiga di dalam (NLP) iaitu perbualan text-to-speech.

Pada peringkat ni, program bahasa komputer sedang ditukarkan untuk format teks atau audible bagi pelanggan.

Contoh-contoh Natural Language Processing

Ini merupakan pelbagai contoh NLP macam yang dirujuk dari Upgrad.

1. Analisis sentimen

Selalunya digunakan bagi mengawasi website & media sosial, Natural Language Processing merupakan alat yang sangat bagus bagi menganalisis dan memahami tindak balas terhadap SMS bisnes yang diterbitkan di setiap platform media sosial.

Ia juga menolong menganalisis situasi emosi dan sikap  penulis (orang yang memberi komen). App ni juga dikenali sebagai opinion mining.

Ia dibuat dengan gabungan Natural Language Processing dan statistik dengan berikan nilai pada teks (positif,negative atau neutral) dan juga berusaha bagi mengenalpasti suasana konteks (gembira, marah, sedih, kesal dan lain – lain.)

2. Chatbot

Ada ramai hal yang saya dengar tentang chatbot.

Apakah itu chatbot?

Chatbot merupakan satu daripada penyelesaian bagi pelanggan yang kecewa tentang customer care call assistance.

Korang memberi bantuan melalui maya bagi pengguna yang memiliki masalah kecil dengan kelebihan rendah dan tak perlukan kemahiran.

Chatbots akan menyediakan bantuan khas untuk pengguna dalam waktu yang berdekatan.

Kebanyakkan penganalisis industri meramalkan bahawa chatbots merupakan trend baharu yang akan menyediakan penyelesaian yang sebenar bagi masalah servis pengguna yang sederhana.

Chatbot dah semestinya akan menjadi popular di kalangan pelanggan dan jurutera. Chatbot juga berguna bagi menawarkan penyelesaian standard bagi masalah umum.

Chatbots juga menolong dalam menjimatkan waktu dan terus berikan penyelesaian yang bagus dari semasa ke semasa (sentiasa meningkat dari pembelajaran).

Trend ni boleh dilihat di laman website kerajaan dan GLC yang semakin ramai gunakan chatbot.

Semoga pada waktu akan datang, LHDN yang menawarkan platform bantuan kerajaan macam BSH, BPN, BPN 2.0 dan BPR 2022 juga boleh adaptasi chatbot.

Tak itu saja, semoga supaya KWSP dengan iSinar KWSP, PERKESO dengan Program Subsidi Upah  dan banyak lagi GLC boleh mengaplikasikan teknologi ni.

3. Khidmat pengguna

Menjanjikan kesetiaan pengguna dengan memuaskan setiap kehendak korang dan memastikan korang berpuas hati dan gembira adalah tanggungjawab dan cabaran yang sangat besar untuk setiap organisasi syarikat.

NLP sudah menolong dalam pelbagai tujuan khidmat pengguna dan alat yang berfungsi dengan sangat baik bagi menerima pandangan tentang cita rasa, pilihan dan  persepsi orang banyak.

Pemisahan ucapan iaitu dimana AI mengenal tentu setiap suara untuk pembesar suara yang sesuai dan menjawab setiap calling melalui berasingan.

Ia juga boleh menolong orang buta melalui system teks dan ucapan yang sangat baik.

Contohnya, rakaman calling pengguna boleh menolong berikan gambaran tentang emosi pengguna samada pengguna sedang gembira atau sedih, syarat korang dan syarat korang bagi waktu akan datang.

4. Pengurusan Iklan

Apa yang diperlukan oleh pelanggan? Dimanakah pelanggan boleh mencari keperluannya? Natural Language Processing merupakan sumber yang bagus bagi penempatan iklan ditempat yang benar pada waktu yang tepat bagi penonton.

Menarik minat pengguna yang benar bagi barang korang adalah matlamat utama bagi apa saja bisnes. NLP memadankan kata kunci yang benar dalam teks dan menolong menerima pelangan yang benar.

Pemadanan kata kunci merupakan tugas yang cepat bagi NLP namun sangat bermanfaat bagi bisnes.

5. Pasaran Bijak

Pasaran bisnes biasanya di pengaruhi oleh pengetahuan pasaran dan pertukaran informasi antara pelbagai organisasi, pihak berkepentingan dan pemerintah.

Ikuti perubahan standard and perkembangan industry merupakan sangat penting.

NLP adalah teknologi yang sangat berguna bagi mengesan dan memantau laporan pasaran dan mengagihkan informasi yang diperlukan bagi bisnes mencipta strategi baharu.

Ia juga digunakan melalui meluas dalam pemasaran kewangan, berikan pandangan mendalam tentang perubahan pekerjaan dan status pasaran, kelewatan tender atau mengekstrak informasi dari repositori besar.

Baca juga mengenai Cara Tukar Backround Google Meet.

Akhir kata

Sepanjang dekad, industri teknologi informasi sudah menggali berbagai aspek NLP.

Organisasi bisnes sudah menemukan, menguji dan melaksanakan app  yang paling bagus bagi memajukan proses Business Intelligence

Walau bagaimanapun begitu, bagi memahami, menganalisis dan bertindak balas terhadap syarat minda manusia teknologi masih perlukan ramai data dan proses.

Diharapkan bermanfaat.